กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ ชุด สนุกกับเงา เรื่อง เงาประหลาดในห้องครัว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทย์ปฐมวัย จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ ชุด สนุกกับเงา เรื่อง เงาประหลาดในห้องครัว เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการเล่านิทานเงา เรื่องการเกิดการเงา และรูปร่างของเงา ทำการทดลองการเกิดเงา รูปร่างของเงา และการประดิษฐ์หุ่นเงา เหมาะสำหรับเด็ก อ. 1 – ป. 3  ใช้เวลาทำกิจกรรม 120 นาที. ให้บริการวันละ 2 รอบ (เช้า/บ่าย) จัดแสดง ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 รับจองเป็นหมู่คณะ รอบละ 60 คน / รอบการแสดง ค่าใช้จ่ายคนละ 60 บาท ติดต่อสอบถามและจองกิจกรรมได้ที่กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-392-0508

superadmin

7 December 2020

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ “นักวิทย์น้อย ท่องเมืองเด็ก”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทย์ปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ “นักวิทย์น้อย ท่องเมืองเด็ก” เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการเล่น การทดลอง และการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมป่าแสนสนุก เพื่อเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและการเคลื่อนที่ กิจกรรมสาธิตการทดลอง “มหัศจรรย์นมเปลี่ยนสี” เพื่อเรียนรู้สารอาหารโปรตีนในน้ำนม กิจกรรมงานประดิษฐ์ ของเล่นสนุกกับเงา ธีม “โลกใต้ทะเล” เหมาะสำหรับเด็ก อ. 1 – ป. 3 ใช้เวลาทำกิจกรรม 120 นาที ให้บริการวันละ 2 รอบ (เช้า/บ่าย) จัดกิจกรรม ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 จองเป็นหมู่คณะรอบละ 60 คน / รอบการแสดง ค่าใช้จ่ายคนละ 50 บาท️ ติดต่อสอบถามและจองกิจกรรมได้ที่กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-392-0508

superadmin

7 December 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 2

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 2 สำหรับกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 2 ในปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง โดยจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานให้กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการทดลอง การประดิษฐ์ เกม นิทรรศการด้านพลังงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและสื่อการเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 2 ได้ที่บริเวณเต็นท์ด้านหน้าอาคาร 2 และนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหน้างาน โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละไม่เกิน 20 คน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและของที่ระลึกจากกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สอบถามรายละเอียดกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season […]

superadmin

23 June 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดกิจกรรม Fun Fossil ย้อนเวลาหาอดีต ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2563

กลุ่มธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรม Fun Fossil ย้อนเวลาหาอดีต ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้ความรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับฟอสซิล โดยเน้นลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ชั้น 2 นิทรรศการไดโนเสาร์ อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ภายในงานจะพบกับกิจกรรมที่สนุกและได้ความรู้ 4 กิจกรรมคือ นักขุดค้น กิจกรรมจำลองการเป็นนักขุดค้นฟอสซิล ตามล่าหาฟอสซิล กิจกรรมค้นหาชื่อของฟอสซิลกับภาพและโมเดลสิ่งมีชีวิตในนิทรรศการไดโนเสาร์ รู้จักฟอสซิลหอย กิจกรรมศึกษาฟอสซิลหอยในห้องมินิเธียเตอร์ จับไดโนเสาร์ไปเฝ้าตู้เย็น กิจกรรมระบายสีแมกเน็ตไดโนเสาร์และนำกลับบ้านได้ สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Fun Fossil ในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับใบงานกิจกรรม Fun Fossil สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2392 1773 ในวันและเวลาทำการ พร้อมกันนี้สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ทวิตเตอร์ @sce_moe รวมถึงทาง LINE […]

superadmin

16 June 2020

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563 ระดับพื้นที่ (กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ กลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก จังหวัดนครนายก จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี) สำหรับการจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนําความรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาและต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งเป็นเวทีการนําเสนอผลงาน สำหรับนักศึกษา กศน. ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/7CnGgKWGhmKMTMry8 ส่งหลักฐานการสมัครไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110 (หากเป็นการส่งทางไปรษณีย์ จะยึดวันประทับตราเป็นหลัก) ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์การประกวด กำหนดการ ได้ที่ด้านล่างนี้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จะประกาศรายชื่อโครงงานที่เข้าร่วมวันที่ […]

superadmin

14 May 2020

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชิงเงินรางวัลรวม 113,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ ** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะกรณีส่งหลักฐานด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับหลักฐานการสมัคร ถึง 20 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 น. เท่านั้น!!) ลงทะเบียนออนไลน์ที่ bit.ly/2Z3HkWi หลักเกณฑ์การประกวดและดาวน์โหลดเอกสารที่ sciplanet.org/content/5741 ประกาศรายชื่อโครงงานที่เข้าร่วม 20 กรกฎาคม 2563 แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ 25 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลรางวัล 26 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1198 หมายเหตุ* เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และจังหวัดนครนายก นนทบุรี […]

superadmin

12 May 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ขอเชิญร่วมกิจกรรม Valentine’s Wow: To the Moon and Back

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมพิเศษเนื่องในเนื่องวันวาเลนไทน์ ในปีนี้มาภายใต้ชื่องาน Valentine’s Wow: To the Moon and Back กิจกรรมที่ส่งเสริมความรักในครอบครัวจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 – 16:00 น. บริเวณด้านหน้าและรอบอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (อาคาร 1) ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ (เวลา 12:00 น.) การจดทะเบียนสมรส กิจกรรมการประดิษฐ์ Love Ring กิจกรรม Dust to Dust และกิจกรรมการทำ Love Seat Plate พร้อมบันทึกภาพบรรยากาศแสนอบอุ่นรอบอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รายละเอียดกิจกรรมตามตารางด้านล่างนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ qrgo.page.link/hjyxv เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คู่แรก ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคู่ที่จดทะเบียนสมรสจะได้ของที่ระลึกสุดพิเศษจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดทำขึ้นสำหรับกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ […]

superadmin

3 February 2020

ค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2020

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องสำหรับค่าครอบครัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันสำหรับค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2020 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ร่วมเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวไปพร้อม ๆ กัน ในช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับศิลปะ ตามแนวคิด STE[a+]M Education พร้อมเติมสนุกสนานด้วยเกม และกิจกรรมนันทนาการ ให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพและน่าจดจำสำหรับครอบครัวช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน กิจกรรมค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563 ณ บรูคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง รับสมัครจำนวน 30 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 คน) มีค่าใช้จ่ายครอบครัวละ 10500 บาทโดยรับชำระค่าลงทะเบียน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 […]

superadmin

16 January 2020

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2563 (Summer Camp 2020)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย  ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และเติมเต็มความสนุกสนานด้วยกิจกรรมนันทนาการ และเกมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้จะทำให้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเยาวชน เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นประโยชน์สูงสุด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนครั้งนี้ มีจำนวน 7 ค่าย โดยแต่ละค่ายจะมีกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัดกิจกรรม ค่าลงทะเบียน และช่วงเวลาจัดกิจกรรมแตกต่างกันไป โดยผู้ปกครองสามารถพิจารณาให้เยาวชนของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีความเหมาะสมได้ ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดรับชำระค่าลงทะเบียนฯ ค่ายวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำรายการด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มรับชำระค่าลงทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดการชำระแตกต่างกันในแต่ละค่าย ผู้ปกครองสามารถสมัครให้เยาวชนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามขั้นตอน ดังนี้ เลือกดาวน์โหลดเอกสารของค่ายที่ผู้ปกครองต้องการให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้ นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ติดต่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (กรณีมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมค่ายครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเยาวชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร จัดส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ […]

superadmin

15 January 2020

เชิญร่วมงาน “Colorful Sci-Night” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ฟรี!

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Colorful Sci – Night โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17:00 – 21:00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การแสดงโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ กิจกรรมการทดลอง การประดิษฐ์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น สถานที่จัดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

superadmin

22 November 2019

เชิญร่วมการแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” และ “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยจัดการแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 และการแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 จัดการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ การแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 จัดแข่งขันลักษณะร่อนนาน สมัครแข่งขันเป็นทีม (ทีมละ 3 คน) แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 จัดแข่งขันลักษณะบินทน สมัครแข่งขันเป็นทีม (ทีมละ 3 คน) แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1 August 2019

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)

โครงการแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ดำเนินการโดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในปี 2562 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันประลองความเร็วเรือ POP POP ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าสมัคร การแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ปี 2562 จัดการการแข่งขันประเภทเดี่ยว จำนวน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับทั่วไป จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ลานอิฐแดง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชิงเงินรางวัล โล่รางวัลและเกียรติบัตร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ลิ้งด้านล่าง ส่งใบสมัครล่วงหน้าได้ที่ โทรสาร. 0 2391 0522 และ 0 2392 0508 หรือลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 09:00 น. ดาวน์โหลดเอกสารเข้าร่วมแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

19 July 2019
1 2 4