ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตลอดเดือนมกราคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริการ จุดสัมผัส นิทรรศการภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งติดป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

superadmin

21 January 2021

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบเลขาธิการ กศน. เนื่องในโอกาสปีใหม่

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำคณะบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบเลขาธิการ กศน. (นายวรัท พฤกษาทวีกุล)  และผู้บริหารระดับสูงสำนักงาน กศน. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงาน กศน.

superadmin

15 January 2021

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบเลขาธิการ กศน. เนื่องในโอกาสปีใหม่

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำคณะบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบเลขาธิการ กศน. (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) และผู้บริหารระดับสูงสำนักงาน กศน. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงาน กศน.

superadmin

15 January 2021

ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบ ผอ. สถาบันการศึกษาทางไกล เนื่องในโอกาสปีใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 คณะผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบนายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สถาบันการศึกษาทางไกล

superadmin

15 January 2021

ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าพบ ผอ. สสวท. เนื่องในโอกาสปีใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำคณะบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

superadmin

15 January 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการถึง 31 ม.ค. 64

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้น และแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงขอปิดให้บริการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

4 January 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พาทีมชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ออกรายการ “สายใย กศน.”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหัวโนน จ. ร้อยเอ็ด ทีมชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” เข้าร่วมบันทึกเทปในรายการ สายใย กศน. เพื่อให้สัมภาษณ์และออกอากาศในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

superadmin

15 December 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เลื่อนจากวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ ตามมติ ครม. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ ในวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 2 วัน  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและมติ ครม.  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

8 December 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องออกกำลังกาย จากบริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด

วันนี้ (2 ธันวาคม 2563) นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องออกกำลังกาย จากบริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด บริจาคลู่วิ่งไฟฟ้า ยี่ห้อ HDX จำนวน 1 เครื่อง ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกที่มาใช้บริการห้องออกกำลังกาย ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

superadmin

4 December 2020

กิจกรรมหมุนเวียน นิทรรศการ Fun Science ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมหมุนเวียน ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 ภายในนิทรรศการ Fun Science วิทยาศาสตร์แสนสนุก ที่จะสร้างความสนุกให้กับทุกคน โดยมีรายชื่อกิจกรรมดังนี้ ธันวาคม 2563 กิจกรรมลูกแก้วกัมปนาท  มกราคม 2564 กิจกรรมรหัสคืออะไร? กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมสมการไม้ขีดไฟ มีนาคม 2564 กิจกรรม Ultrasonic Sensor ในชีวิตประจำวัน ท่านสามารถร่วมสนุกได้ที่นิทรรศการ Fun Science ชั้น 1 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

3 December 2020

ปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 1 วัน  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

2 December 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จากร้านอาหารอ้อแซ่บ บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเพื่อเป็นสาธาณประโยชน์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

superadmin

2 December 2020
1 2 28