ติดต่อศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน

 ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) 110 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดบริการ : วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ปิดบริการ  : วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การเข้าชม : ไม่เสียค่าใช้จ่าย การเข้าชมเป็นหมู่คณะ ครูเป็นผู้ดูแลคณะนักเรียน (โปรดติดต่อเข้าชมล่วงหน้า) การเข้าชมเป็นรายบุคคล เด็กต้องมากับผู้ปกครอง ติดต่อเข้าชมล่วงหน้า/ สอบถาม โทร. 0-2437-2490

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

การให้บริการของศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) มีกิจกรรมการศึกษาหลากหลายรูปแบบตลอดปี เพื่อให้เหมาะสมแก่ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการเรียนรู้ประกอบการเล่น เด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนานและความรู้ นำไปสู่ความเข้าใจ เป็นการจุดประกายความรู้อยากเห็นต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวการเข้าชมศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1. การเข้าชมปกติ เด็กต้องมากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ และเด็กกับครูให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ต้องอาศัยผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่พุดคุยกับเด็ก เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 2. การเข้าชมเป็นหมู่คณะ ในลักษณะที่ครูพานักเรียนมาชม โดยครู 1 คน จะดูแลนักเรียนประมาณ 8 – 10 คนเท่านั้น วิธีนี้ ครูประจำกลุ่มจะต้องเข้ารับการอบรมกับศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ ก่อน เพื่อรับความรู้และจัดสรรงานให้เหมาะกับนักเรียน ขณะที่พานักเรียนเข้าชมก็ต้องดูแลนักเรียนทำบทปฏิบัติการด้วย 3. การเข้าชมระหว่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก หรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน โดยการติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า   กฏ กติกา มารยาท ในการเข้าชมนิทรรศการ ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) 1. […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

นิทรรศการภายในอาคาร

ฐานที่ 1  ผึ้งงานกับเสือโคร่ง มุ่งเน้นให้เข้าใจถึงการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยใช้สัตว์ 2 ชนิด คือ เสือโคร่งและผึ้งงาน เป็นตัวแทนของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เด็ก ๆ จะเรียนรู้ว่า ทำไมเสือโคร่ง จึงออกล่าเหยื่อ แล้วผึ้งงานรู้วิธีหาน้ำหวานได้อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งพืชและสัตว์ ต่างก็ต้องเชื่อมโยงอาศัยซึ่งกันและกัน จึงจะมีชีวิตอยู่ได้ ฐานที่ 2  ชีวิตในน้ำ มุ่งเน้นให้รู้จักกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล พร้อมๆ กับความสนุกสนานในเรือดำน้ำ ฐานที่ 3  เรื่องเล่าจากหยดน้ำ มุ่งเน้นให้รู้ว่า “น้ำ” มีคุณค่าและความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร เข้าใจถึงความสำคัญของป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ และปลูกฝังให้เกิดสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ กับความสนุกสนานกับการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ ฐานที่ 4  กินให้ฉลาดและโตเร็ว มุ่งเน้นให้เด็กๆ มีความรู้และเข้าใจเรื่อง อาหาร 5 หมู่ การเลือกรับประทานอาหาร เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน และมีสุขภาพแข็งแรง โดยเด็กๆ จะได้สนุกสนานกับการเลือกซื้อวัตถุดิบในการนำไปประกอบอาหารในร้านค้าจำลอง ฐานที่ 5  รู้จักตนเองและเพื่อน มุ่งเน้นให้เด็กๆ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

นิทรรศการกลางแจ้ง

นิทรรศการกลางแจ้ง พื้นที่เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กวัย 3 – 8 ปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นดังนี้ ฐานเครื่องเล่นสนาม  เน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมือแขนขาและเรียนรู้กฏ กติกา มารยาท ขณะเล่นเครื่องเล่น ทั้งกับตนเองและผู้อื่น ฐานเรียนรู้แรงดันน้ำ  เน้นให้เด็กๆ เห็นถึงแรงดันของน้ำ ที่สามารถขับเคลื่อนก้อนหินหนัก 50 กรัม ให้เคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย ฐานสถานีน้ำ  เน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่อง เครื่องสูบน้ำ กังหันน้ำ และฝายกั้นน้ำ ฐานวาดฝันกับเม็ดทราย  เน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมือ จินตนาการและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฐานบ้านต้นไม้  เน้นการเรียนรู้ถึงประโยชน์ของต้นไม้ ปลูกฝังจิตสำนึกรักต้นไม้และธรรมชาติ ฐานเรียนรู้เรื่องรูปทรงเลขาคณิต  เน้นการเรียนรู้เรื่องรูปทรงเลขาคณิต 9 รูปทรง ได้แก่ ครึ่งวงกลม วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมเปียกปูน สามเหลี่ยมด้านเท่า ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม ฐานเรียนรู้เรื่องมุม  สร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ มุม 45 องศา มุม 90 องศา และมุม […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

สถานที่ตั้งหน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 โทรสาร : 0-2392-0508, 0-2391-0522 E-mail : nsce@sci-educ.nfe.go.th Website : https://one.sztodlong.com Facebook : https://goo.gl/w7bys7 Twitter : https://twitter.com/sce_moe Youtube : https://goo.gl/Nr7e7X เวลาทำการงานสำนักงาน เปิดบริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น. ปิดบริการ : วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทำการท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ เปิดบริการ : วันอังคาร – วันอาทิตย์  เวลา 9.00 – 16.30 น. ปิดบริการ : […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

ตราสัญลักษณ์

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ แรงบันดาลใจหลักมาจากรูปทรงของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก(Milky Way Form) ซึ่งมีความเป็นสากล/ง่ายในการจดจำ/สวยงามแปลกตา และสื่อความหมาย เปรียบเหมือนสัญลักษณ์แทนความเป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวที่สุด รูปทรงจำลองของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก (ในแนวขวาง) นี้ยังถือได้ว่าเป็นตัวแทนของการค้นคว้า และศึกษาในศาสตร์แห่งความรู้ ความเข้าใจ ในความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกๆ แขนงไม่เพียงแค่เฉพาะคำจำกัดความของทางดาราศาสตร์เท่านั้น ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว สื่อได้ถึงความเป็นศูนย์กลางระดับชาติ สำหรับการศึกษา ค้นคว้า และสะท้อนถึงภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย พร้อมการพัฒนาองค์กรความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่องให้กับทั้งเยาวชนและคนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความสวยงาม จดจำง่าย ทันสมัย และเป็นสากล ทั้งยังเหมาะกับการนำไปใช้ในสื่ออื่นที่เกี่ยวข้องในทุกรูปแบบขององค์กรฯ เองได้อีกด้วย   โทนสีที่ใช้ เน้นภาพลักษณ์ที่เป็นสากล/ความเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยสีเทา ส่วนสีแดง/(ขาว-พื้นหลัง)/น้ำเงินเทนความเป็นองค์กรระดับชาติ โดยใช้สีดำเพิ่มความชัดเจนและหนักแน่นให้กับชื่อไทยและอังกฤษ ทางเลือกเพิ่มเติมของโลโก/สี ความสำคัญของตราสัญลักษณ์ใหม่ 1. คงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร สื่อความเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือ Science Center for Education ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นที่สุด ด้วยรูปลักษณ์ประยุกต์ของ รูปทรงกาแล็คซี่ทางช้างเผือก ที่คุ้นตาเป็นอย่างดีของคนทั้งโลก ทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย ฯลฯ และแสดงถึงความเป็นองค์กรของไทย ด้วยโทนสี […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ พันธกิจ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน เป้าประสงค์ ผู้รับบริการได้รับความรู้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความพึงพอใจในการรับบริการ มีองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง มีงานวิจัย หลักสูตร สื่อ นิทรรศการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและมีคุณภาพ ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน หน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1820/2557 เรื่อง การจัดแบ่งกลุ่มงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่สังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดาราศาสตร์และอวกาศแก่นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ ศึกษา วิจัย พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

9 December 2016

นโยบายเว็บไซตของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

นโยบายเว็บไซตของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา Website Policy of Science Center For Education จัดทําเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559   1. วัตถุประสงค (หนวยงาน/เว็บไซต) ไดจัดทําขึ้นเพื่อในการใชบริการ เว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และ ขอกําหนดการใชงานเว็บไซตและ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่ (หนวยงาน/เว็บไซต) ไดแจงใหทราบบน เว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและ เงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที 2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต 2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณ อักษร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพ อื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา” 2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ เจาของเนื้อหานั้น […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

9 December 2016
1 2 3