ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เงินงบประมาณ) (17 กันยายน 2563)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เงินรายได้) (17 กันยายน 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เงินงบประมาณ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เงินรายได้)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 18 ราย (เงินงบประมาณ)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 13 ราย (เงินรายได้)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (28 มกราคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (16 มกราคม 2563)
ประกาศสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (19 ธันวาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (12 ธันวาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (9 ธันวาคม 2562)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (15 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (8 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (31 ตุลาคม 2562)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 ราย (10 ตุลาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (24 กันยายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (20 กันยายน 2562)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา (14 กันยายน 2562)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (24 กรกฎาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (15 กรกฎาคม 2562)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 3 ราย (27 มิถุนายน 2562)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (21 มิถุนายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 4 ราย (18 มิถุนายน 2562)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 4 ราย (6 มิถุนายน 2562)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (29 พฤษภาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง 8 ราย (24 พฤษภาคม 2562)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง 8 ราย (15 พฤษภาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (29 มิถุนายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (26 มิถุนายน 2561)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (16 มิถุนายน 2561)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (2 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (27 มิถุนายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (23 มิถุนายน 2560)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (14 มิถุนายน 2560)