บรรยากาศการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ Science Film Festival 2020 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดชุด DVD ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ จากโครงการ Science Film Festival 2020 ให้แก่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เพื่อฉายในงานวันวิชาการ 100 ปี เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563