บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำโดย ผชช. อภิญญา ซอหะซัน นำคณะบุคคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร สพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ