ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พาทีมชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ออกรายการ “สายใย กศน.”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหัวโนน จ. ร้อยเอ็ด ทีมชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” เข้าร่วมบันทึกเทปในรายการ สายใย กศน. เพื่อให้สัมภาษณ์และออกอากาศในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร