คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (งานสำนักงาน) เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (งานท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ) เปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บัตรชมท้องฟ้าจำลอง (รอบภาษาไทย) เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท ส่วนรอบภาษาอังกฤษ เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันอังคาร รอบ 10.00 น. เท่านั้น
หน่วยงานสงวนสิทธิ์รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น
เด็กอายุไม่ถึง 3 ขวบ ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (แสดงบัตรประชาชนตัวจริง) ผู้พิการ ภิกษุ สามเณร นักบวช และนักศึกษา กศน.
  1. รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานนีเอกมัย ทางออก 2
  2. รถเมล์สาย 2, 25, 38, 40, 72, 501, 508, 511 และ 513
  3. รถยนต์ส่วนตัว (มีที่จอด) ไม่เสียค่าบริการ
การแสดงทางท้องฟ้าจำลองมีทั้งหมด 5 รอบ คือ รอบ 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น. และ 15.00 น. (โดยที่รอบ 10.00 น. และ 14.00 น. เป็นรอบจองแบบหมู่คณะของสถานศึกษา)
ยังไม่มีบริการจองออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เท่านั้น จำหน่ายบัตรของทุกรอบการแสดง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจำหน่ายบัตรวันต่อวันเท่านั้น ส่วนการจองเป็นหมู่คณะสามารถจองได้เฉพาะกรณีของสถานศึกษาเท่านั้น
หน่วยงานไม่รับเปลี่ยนหรือคืนบัตรทุกกรณี
สามารถติดต่อจองได้ที่ โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773
นอกจากท้องฟ้าจำลองแล้วยังมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่อาคาร 4 ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 7 ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่หัวข้อนิทรรศการถาวรที่แทบนำทาง
สามารถติดต่อขอรับนักศึกษาฝึกงานได้ที่ โทร. 0 2392 3160