กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมยินดีแก่ ท่านเลขาธิการ กศน.

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบและแสดงความยินดีแก่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ กศน. ณ อาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ชมภาพ คลิก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจและคณะนักวิชาการศึกษา กลุ่มวิชาดาราศาสตร์และอวกาศ ให้การต้อนรับ และนำชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพเพิ่มเติม click

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014

ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557 ในชื่อ”จินตนาการสู่ฟากฟ้า 50 ปี ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ” ดังมีรายชื่อหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. สำนักงานกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4. กรมอุตุนิยมวิทยา 5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 6. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7. ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 8. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 9. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 10. สมาคมดาราศาสตร์ไทย 11. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ แมททอล แอนด์ ออพติค 13. คุณธนะชัย […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1 December 2014

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดการบรรยาย เรื่อง “กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”

เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ และสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงานภายในหน่วยงานชมภาพกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม (24 – 25 ก.ย. 57)

ศูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับสมาชิกค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม น้อง ๆ ได้มาร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมปฏิบัติการ “สนุกกับไทยโชติ”และ “นักสืบพลังงาน” รวมถึง “จุลินทรีย์ก้นครัว” ได้เรียนรู้เรื่องราวทางดาราศาสตร์ผ่านการชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และเกมดาราศาสตร์ และสนุกสนานด้วยการแสดง Science Show และกิจกรรมนันทนาการ ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (30 ก.ย. – 1 ต.ค. 57)

วันที่ 31 กันยายน – 1 ตุลาคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 นี้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ กิจกรรม “จุลินทรีย์ก้นครัว” ตามด้วย “เจาะลึกดาราศาสตร์” และปิดท้ายด้วย “กายแกร่ง…จิตกล้า… ท้าความสูง” เติมความรู้ด้านดาราศาสตร์ด้วยการแสดงทางท้องฟ้าจำลองและกิจกรรมดาราศาสตร์ ตลอดเวลาการเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน ได้สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ติดตามชมภาพกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (30 ก.ย. – 1 ต.ค. 57)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (7 – 8 ตุลาคม 2557 )

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตสำหรับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2557 ครั้งนี้ น้อง ๆ สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม “จุลินทรีย์ก้นครัว” และ “เจาะลึกดาราศาสตร์” เพิ่มด้วยการฝึกกายและใจใน “กายแกร่ง…จิตกล้า…ท้าความสูง” เติมเต็มความรู้ด้านดาราศาสตร์ ด้วยการชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมดาราศาสตร์ ตลอดเวลา 2 วัน 1 คืน ได้สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งนี้สมาชิกค่ายฯ ต่างก็ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานกลับไปอย่างเต็ม ๆ ติดตามชมภาพกิจกรม ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน”

คณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” โดยท่านรองเลขาธิการ กศน. นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ เป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ติดตามชมภาพ การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1 October 2014
1 47 48