ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เลื่อนจากวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ ตามมติ ครม. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ ในวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 2 วัน  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและมติ ครม.  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

8 December 2020

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำโดย ผชช. อภิญญา ซอหะซัน นำคณะบุคคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร สพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ

superadmin

7 December 2020

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ ชุด สนุกกับเงา เรื่อง เงาประหลาดในห้องครัว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทย์ปฐมวัย จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ ชุด สนุกกับเงา เรื่อง เงาประหลาดในห้องครัว เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการเล่านิทานเงา เรื่องการเกิดการเงา และรูปร่างของเงา ทำการทดลองการเกิดเงา รูปร่างของเงา และการประดิษฐ์หุ่นเงา เหมาะสำหรับเด็ก อ. 1 – ป. 3  ใช้เวลาทำกิจกรรม 120 นาที. ให้บริการวันละ 2 รอบ (เช้า/บ่าย) จัดแสดง ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 รับจองเป็นหมู่คณะ รอบละ 60 คน / รอบการแสดง ค่าใช้จ่ายคนละ 60 บาท ติดต่อสอบถามและจองกิจกรรมได้ที่กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-392-0508

superadmin

7 December 2020

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ “นักวิทย์น้อย ท่องเมืองเด็ก”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทย์ปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ “นักวิทย์น้อย ท่องเมืองเด็ก” เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการเล่น การทดลอง และการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมป่าแสนสนุก เพื่อเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและการเคลื่อนที่ กิจกรรมสาธิตการทดลอง “มหัศจรรย์นมเปลี่ยนสี” เพื่อเรียนรู้สารอาหารโปรตีนในน้ำนม กิจกรรมงานประดิษฐ์ ของเล่นสนุกกับเงา ธีม “โลกใต้ทะเล” เหมาะสำหรับเด็ก อ. 1 – ป. 3 ใช้เวลาทำกิจกรรม 120 นาที ให้บริการวันละ 2 รอบ (เช้า/บ่าย) จัดกิจกรรม ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 จองเป็นหมู่คณะรอบละ 60 คน / รอบการแสดง ค่าใช้จ่ายคนละ 50 บาท️ ติดต่อสอบถามและจองกิจกรรมได้ที่กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-392-0508

superadmin

7 December 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องออกกำลังกาย จากบริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด

วันนี้ (2 ธันวาคม 2563) นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องออกกำลังกาย จากบริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด บริจาคลู่วิ่งไฟฟ้า ยี่ห้อ HDX จำนวน 1 เครื่อง ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกที่มาใช้บริการห้องออกกำลังกาย ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

superadmin

4 December 2020

กิจกรรมหมุนเวียน นิทรรศการ Fun Science ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมหมุนเวียน ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 ภายในนิทรรศการ Fun Science วิทยาศาสตร์แสนสนุก ที่จะสร้างความสนุกให้กับทุกคน โดยมีรายชื่อกิจกรรมดังนี้ ธันวาคม 2563 กิจกรรมลูกแก้วกัมปนาท  มกราคม 2564 กิจกรรมรหัสคืออะไร? กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมสมการไม้ขีดไฟ มีนาคม 2564 กิจกรรม Ultrasonic Sensor ในชีวิตประจำวัน ท่านสามารถร่วมสนุกได้ที่นิทรรศการ Fun Science ชั้น 1 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

3 December 2020

ปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 1 วัน  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

2 December 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จากร้านอาหารอ้อแซ่บ บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเพื่อเป็นสาธาณประโยชน์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

superadmin

2 December 2020

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนธันวาคม 2563 เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง บริการผู้ชม จำนวน 140 คนต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงท้องฟ้าจำลอง เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และในช่วงท้ายจะเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนภาพยนตร์เต็มโดมทุกเดือน สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมในเดือนธันวาคมนี้ จัดแสดงเรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)” ภาพยนตร์ความยาว 25 นาที นำเสนอเรื่องราวสุดแสนอันตรายในอวกาศ ความสวยงามของดวงดาวท่ามกลางอวกาศสีดำสนิท มืดมิด และดูเงียบสงบ แต่ความจริงแล้ว จักรวาลนี้แฝงไปด้วยอันตราย ไม่ว่าจะเป็นรังสีที่เป็นอันตราย ความตายของดวงดาว หลุมดำที่น่ากลัว และอุกกาบาต ภาพยนตร์ฯ พากย์เสียงภาษาไทย โดย คุณพงศธร จงวิลาศ (เผือก)

superadmin

30 November 2020

บรรยากาศการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ Science Film Festival 2020 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดชุด DVD ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ จากโครงการ Science Film Festival 2020 ให้แก่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เพื่อฉายในงานวันวิชาการ 100 ปี เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

superadmin

26 November 2020

โฉมใหม่ !! อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา Science Museum for All Generation

โฉมใหม่ !! อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คงคุณค่าและความงดงามแห่งสถาปัตยกรรม ในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ติดตั้งลิฟท์แก้วเพื่อความสะดวกสบาย บรรยากาศเย็นสบายด้วยเครื่องปรับอากาศใหม่ เพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดทั้งอาคาร ตอบรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ และจอ LED พร้อมด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ ที่นั่งสะดวกสบาย ภายในติดตั้งจอภาพขนาด 450 นิ้ว ระบบเสียงรอบทิศทาง สำคัญที่สุด! พบกับนิทรรศการใหม่ที่น่าสนใจและทันสมัยกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

superadmin

26 November 2020

ภาพกิจกรรมค่ายคนดีมีน้ำใจ 2564

ค่ายคนดีมีน้ำใจ 2564 (17 – 18 พ.ย. 2563) ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้รับเกียรติจาก นางตติยา ใจบุญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา เป็นประธานเปิดค่ายฯ ให้โอวาทแก่สมาชิกค่ายคนดีมีน้ำใจ ซึ่งเป็นนักเรียนจิตอาสาจากหลากหลายโรงเรียน คือ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนเลิศหล้ากาญจน โรงเรียนวัดอินทร โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนวัดราชบพิธ และโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ) พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้ความรู้วิทยาศาสตร์แก่น้อง ๆ ในชุมชนต่าง ๆ ย่านคลองสาน ชมภาพกิจกรรมค่ายคนดีมีน้ำใจ 2564

superadmin

23 November 2020
1 2 3 12